Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng

Hiện tại FC Wiring đang đăng tuyển cho các vị trí sau:

Ứng viên có nhu cầu xin liên hệ hoặc gửi CV về

Email: hr.fcwiring@gmail.com

Mobile: 0904808598